Ai 'hô biến' tài sản khủng của cựu tử tù Liên Khui Thìn? - Bài 4: Lập 'sân sau', tẩu tán tài sản, trốn thi hành án

07/12/2021 10:35
Cựu tử tù Liên Khui Thìn tố rằng, với chiêu xóa thành viên, tăng giảm vốn và 'hất cẳng' ông, nhiều công ty đã tẩu tán tài sản hòng trốn thi hành án.
Link nguồn bài viết
https://baomoi.com/ai-ho-bien-tai-san-khung-cua-cuu-tu-tu-lien-khui-thin-bai-4-lap-san-sau-tau-tan-tai-san-tron-thi-hanh-an/c/41116493.epi
Truy cập link gôc

Vị trí Quảng Cáo VIP Right 01
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 02
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 03
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 04
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 05
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 06
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 07
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px