Agribank 'lỡ hẹn' cổ phần hóa 14 năm: Vì đâu đến nỗi?

20/10/2021 07:38
Việc có 80 cơ sở nhà, đất chưa được Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp xếp khiến ngân hàng Agribank tiếp tục 'lỡ hẹn' cổ phần hóa sau 14 năm khởi động.
Link nguồn bài viết
https://baomoi.com/agribank-lo-hen-co-phan-hoa-14-nam-vi-dau-den-noi/c/40610941.epi
Truy cập link gôc

Vị trí Quảng Cáo VIP Right 01
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 02
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 03
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 04
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 05
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 06
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 07
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px