Trang chủ / dat khu do thi 31ha trau quy 140m2 lo goc 2 mat tien vi tri cuc dep