Cần bán QSDĐ tại Thuần Nghệ, Sơn Tây, Hà Nội

Cần bán QSDĐ tại Thuần Nghệ, Sơn Tây, Hà Nội, DT 1720.2m2 gồm 2 sổ: 1sổ đất ở 318.2m2 và 1sổ 1402m2 (đất ở 871m2 và đất CLN 531m2). Giá TL.LH:0987247279(Tấn)