Bán gấp đất và nhà cách chợ hiệp mỹ tây 100m
Cần bán gấp mãnh đất 334m2 trong đó có 105m2 đất thô cư (đã có nhà cấp 4 trên đất),khu vực đang phát triển ,đường xe hơi ,sổ hồng trao tay khi ra công...

Bán nền đất chính chủ, giáp ranh phường 5, đường Lò Hột.
Bán đất chính chủ, diện tích 121 m2 (5x24), giáp ranh phường 5, đường Lò Hột, đường trước đất 4m, xe ô tô vào được. có điện nước, dân cư đông đúc....

Bán nền đất chính chủ, giáp ranh phường 5, đường Lò Hột.
Bán đất chính chủ, diện tích 121 m2 (5x24), giáp ranh phường 5, đường Lò Hột, đường trước đất 4m, xe ô tô vào được. có điện nước, dân cư đông đúc....

Bán nền đất chính chủ, giáp ranh phường 5, đường Lò Hột.
Bán đất chính chủ, diện tích 121 m2 (5x24), giáp ranh phường 5, đường Lò Hột, đường trước đất 4m, xe ô tô vào được. có điện nước, dân cư đông đúc....

Bán nền đất chính chủ, giáp ranh phường 5, đường Lò Hột.
Bán đất chính chủ, diện tích 121 m2 (5x24), giáp ranh phường 5, đường Lò Hột, đường trước đất 4m, xe ô tô vào được. có điện nước, dân cư đông đúc....

Bán nền đất chính chủ, giáp ranh phường 5, đường Lò Hột.
Bán đất chính chủ, diện tích 121 m2 (5x24), giáp ranh phường 5, đường Lò Hột, đường trước đất 4m, xe ô tô vào được. có điện nước, dân cư đông đúc....

Bán nền đất chính chủ, giáp ranh phường 5, đường Lò Hột.
Bán đất chính chủ, diện tích 121 m2 (5x24), giáp ranh phường 5, đường Lò Hột, đường trước đất 4m, xe ô tô vào được. có điện nước, dân cư đông đúc....

Bán nền đất chính chủ, giáp ranh phường 5, đường Lò Hột.
Bán đất chính chủ, diện tích 121 m2 (5x24), giáp ranh phường 5, đường Lò Hột, đường trước đất 4m, xe ô tô vào được. có điện nước, dân cư đông đúc....

Bán nền đất chính chủ, giáp ranh phường 5, đường Lò Hột.
Bán đất chính chủ, diện tích 121 m2 (5x24), giáp ranh phường 5, đường Lò Hột, đường trước đất 4m, xe ô tô vào được. có điện nước, dân cư đông đúc....

Bán nền đất chính chủ, giáp ranh phường 5, đường Lò Hột.
Bán đất chính chủ, diện tích 121 m2 (5x24), giáp ranh phường 5, đường Lò Hột, đường trước đất 4m, xe ô tô vào được. có điện nước, dân cư đông đúc....