Chính chủ bán 729,2 m2 đất có 300 m2 đất thổ cư giá 480 triệu đồng
Cần tiền bán 729,2 m2 đất có 300 m2 đất thổ cư giá 480 triệu đồng, đất hiện tại đang trồng dừa đã cho thu hoạch, đất chính chủ. Vị trí đất gần chợ, tr...

Chính chủ bán 729,2 m2 đất có 300 m2 đất thổ cư giá 480 triệu đồng
Cần tiền bán 729,2 m2 đất có 300 m2 đất thổ cư giá 480 triệu đồng, đất hiện tại đang trồng dừa đã cho thu hoạch, đất chính chủ. Vị trí đất gần chợ, tr...

Chính chủ bán 729,2 m2 đất có 300 m2 đất thổ cư giá 480 triệu đồng
Cần tiền bán 729,2 m2 đất có 300 m2 đất thổ cư giá 480 triệu đồng, đất hiện tại đang trồng dừa đã cho thu hoạch, đất chính chủ. Vị trí đất gần chợ, tr...

Chính chủ bán 729,2 m2 đất có 300 m2 đất thổ cư giá 480 triệu đồng
Cần tiền bán 729,2 m2 đất có 300 m2 đất thổ cư giá 480 triệu đồng, đất hiện tại đang trồng dừa đã cho thu hoạch, đất chính chủ. Vị trí đất gần chợ, tr...

Chính chủ bán 729,2 m2 đất có 300 m2 đất thổ cư giá 480 triệu đồng
Cần tiền bán 729,2 m2 đất có 300 m2 đất thổ cư giá 480 triệu đồng, đất hiện tại đang trồng dừa đã cho thu hoạch, đất chính chủ. Vị trí đất gần chợ, tr...

Chính chủ bán 729,2 m2 đất có 300 m2 đất thổ cư giá 480 triệu đồng
Cần tiền bán 729,2 m2 đất có 300 m2 đất thổ cư giá 480 triệu đồng, đất hiện tại đang trồng dừa đã cho thu hoạch, đất chính chủ. Vị trí đất gần chợ, tr...

Chính chủ bán 729,2 m2 đất có 300 m2 đất thổ cư giá 480 triệu đồng
Cần tiền bán 729,2 m2 đất có 300 m2 đất thổ cư giá 480 triệu đồng, đất hiện tại đang trồng dừa đã cho thu hoạch, đất chính chủ. Vị trí đất gần chợ, tr...

Chính chủ bán 729,2 m2 đất có 300 m2 đất thổ cư giá 480 triệu đồng
Cần tiền bán 729,2 m2 đất có 300 m2 đất thổ cư giá 480 triệu đồng, đất hiện tại đang trồng dừa đã cho thu hoạch, đất chính chủ. Vị trí đất gần chợ, tr...

Chính chủ bán 729,2 m2 đất có 300 m2 đất thổ cư giá 480 triệu đồng
Cần tiền bán 729,2 m2 đất có 300 m2 đất thổ cư giá 480 triệu đồng, đất hiện tại đang trồng dừa đã cho thu hoạch, đất chính chủ. Vị trí đất gần chợ, tr...

Chính chủ bán 729,2 m2 đất có 300 m2 đất thổ cư giá 480 triệu đồng
Cần tiền bán 729,2 m2 đất có 300 m2 đất thổ cư giá 480 triệu đồng, đất hiện tại đang trồng dừa đã cho thu hoạch, đất chính chủ. Vị trí đất gần chợ, tr...