Bán đất thổ cư, lộ đan 4m, ngay chợ Hữu Định, trường mầm non, tiểu học
Bán đất thổ cư, lộ đan 4m, gần chợ Hữu Định, trường mầm non, tiểu học, sát KCN Giao Long.DT: 11,5x41.5m, 466m2, giá 1,5tr/m2, chính chủ bán....

Bán đất thổ cư, lộ đan 4m, ngay chợ Hữu Định, trường mầm non, tiểu học
Bán đất thổ cư, lộ đan 4m, gần chợ Hữu Định, trường mầm non, tiểu học, sát KCN Giao Long.DT: 11,5x41.5m, 466m2, giá 1,5tr/m2, chính chủ bán....

Bán đất thổ cư, lộ đan 4m, ngay chợ Hữu Định, trường mầm non, tiểu học
Bán đất thổ cư, lộ đan 4m, gần chợ Hữu Định, trường mầm non, tiểu học, sát KCN Giao Long.DT: 11,5x41.5m, 466m2, giá 1,5tr/m2, chính chủ bán....

Bán đất thổ cư, lộ đan 4m, ngay chợ Hữu Định, trường mầm non, tiểu học
Bán đất thổ cư, lộ đan 4m, gần chợ Hữu Định, trường mầm non, tiểu học, sát KCN Giao Long.DT: 11,5x41.5m, 466m2, giá 1,5tr/m2, chính chủ bán....

Bán đất thổ cư, lộ đan 4m, ngay chợ Hữu Định, trường mầm non, tiểu học
Bán đất thổ cư, lộ đan 4m, gần chợ Hữu Định, trường mầm non, tiểu học, sát KCN Giao Long.DT: 11,5x41.5m, 466m2, giá 1,5tr/m2, chính chủ bán....

Bán đất thổ cư, lộ đan 4m, ngay chợ Hữu Định, trường mầm non, tiểu học
Bán đất thổ cư, lộ đan 4m, gần chợ Hữu Định, trường mầm non, tiểu học, sát KCN Giao Long.DT: 11,5x41.5m, 466m2, giá 1,5tr/m2, chính chủ bán....

Bán đất thổ cư, lộ đan 4m, ngay chợ Hữu Định, trường mầm non, tiểu học
Bán đất thổ cư, lộ đan 4m, gần chợ Hữu Định, trường mầm non, tiểu học, sát KCN Giao Long.DT: 11,5x41.5m, 466m2, giá 1,5tr/m2, chính chủ bán....

Bán đất thổ cư, lộ đan 4m, ngay chợ Hữu Định, trường mầm non, tiểu học
Bán đất thổ cư, lộ đan 4m, gần chợ Hữu Định, trường mầm non, tiểu học, sát KCN Giao Long.DT: 11,5x41.5m, 466m2, giá 1,5tr/m2, chính chủ bán....

Bán đất thổ cư, lộ đan 4m, ngay chợ Hữu Định, trường mầm non, tiểu học
Bán đất thổ cư, lộ đan 4m, gần chợ Hữu Định, trường mầm non, tiểu học, sát KCN Giao Long.DT: 11,5x41.5m, 466m2, giá 1,5tr/m2, chính chủ bán....

Bán đất thổ cư, lộ đan 4m, ngay chợ Hữu Định, trường mầm non, tiểu học
Bán đất thổ cư, lộ đan 4m, gần chợ Hữu Định, trường mầm non, tiểu học, sát KCN Giao Long.DT: 11,5x41.5m, 466m2, giá 1,5tr/m2, chính chủ bán....