Bán ngay lô trong KDC Cầu Xáng Bình Chánh 900tr 200m2
-Tôi cần bán lô đất trong KDC nằm ở Cầu Xáng Bình Chánh cách Aeon Bình Tân 10p chạy xe gần với BV Chợ Rẫy 2 gần trường học và chợ thuận tiện việc đi l...

Đại diện ngân hàng phát mãi đất nền giá rẻ hơn thị trường 20% đến 30%,
Căn cứ quyết định số 440/QĐ-HĐQT ngày 01/04/2019 của HĐQT.- Ban thanh lý tài sản khu vực Bình Tân-Bình Chánh về việc thành lập hội đồng thanh lý tài s...

Đại diện ngân hàng phát mãi đất nền giá rẻ hơn thị trường 20% đến 30%,
Căn cứ quyết định số 440/QĐ-HĐQT ngày 01/04/2019 của HĐQT.- Ban thanh lý tài sản khu vực Bình Tân-Bình Chánh về việc thành lập hội đồng thanh lý tài s...

Đại diện ngân hàng phát mãi đất nền giá rẻ hơn thị trường 20% đến 30%,
Căn cứ quyết định số 440/QĐ-HĐQT ngày 01/04/2019 của HĐQT.- Ban thanh lý tài sản khu vực Bình Tân-Bình Chánh về việc thành lập hội đồng thanh lý tài s...

Đại diện ngân hàng phát mãi đất nền giá rẻ hơn thị trường 20% đến 30%,
Căn cứ quyết định số 440/QĐ-HĐQT ngày 01/04/2019 của HĐQT.- Ban thanh lý tài sản khu vực Bình Tân-Bình Chánh về việc thành lập hội đồng thanh lý tài s...

Đại diện ngân hàng phát mãi đất nền giá rẻ hơn thị trường 20% đến 30%,
Căn cứ quyết định số 440/QĐ-HĐQT ngày 01/04/2019 của HĐQT.- Ban thanh lý tài sản khu vực Bình Tân-Bình Chánh về việc thành lập hội đồng thanh lý tài s...

Đại diện ngân hàng phát mãi đất nền giá rẻ hơn thị trường 20% đến 30%,
Căn cứ quyết định số 440/QĐ-HĐQT ngày 01/04/2019 của HĐQT.- Ban thanh lý tài sản khu vực Bình Tân-Bình Chánh về việc thành lập hội đồng thanh lý tài s...

Đại diện ngân hàng phát mãi đất nền giá rẻ hơn thị trường 20% đến 30%,
Căn cứ quyết định số 440/QĐ-HĐQT ngày 01/04/2019 của HĐQT.- Ban thanh lý tài sản khu vực Bình Tân-Bình Chánh về việc thành lập hội đồng thanh lý tài s...

Đại diện ngân hàng phát mãi đất nền giá rẻ hơn thị trường 20% đến 30%,
Căn cứ quyết định số 440/QĐ-HĐQT ngày 01/04/2019 của HĐQT.- Ban thanh lý tài sản khu vực Bình Tân-Bình Chánh về việc thành lập hội đồng thanh lý tài s...

Đại diện ngân hàng phát mãi đất nền giá rẻ hơn thị trường 20% đến 30%,
Căn cứ quyết định số 440/QĐ-HĐQT ngày 01/04/2019 của HĐQT.- Ban thanh lý tài sản khu vực Bình Tân-Bình Chánh về việc thành lập hội đồng thanh lý tài s...