UBND TP Cần Thơ đối thoại, giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Quyết Thắng

12/08/2022 21:01
Ngày 12-8, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì buổi đối thoại, giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Quyết Thắng (ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều) về mua cơ sở nhà, đất số 02, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tân An, theo chế độ do Nhà nước quản lý cho cán bộ, công nhân viên thuê.
Link nguồn bài viết
https://baomoi.com/ubnd-tp-can-tho-doi-thoai-giai-quyet-khieu-nai-cua-ong-huynh-quyet-thang/c/43435564.epi
Truy cập link gôc

Vị trí Quảng Cáo VIP Right 01
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 02
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 03
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 04
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 05
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 06
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 07
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px