TS. Trần Du Lịch: Đi tìm giá đất thị trường chẳng khác nào 'tìm lá diêu bông'

23/09/2022 12:16
Theo TS. Trần Du Lịch, việc đầu cơ đất đai đã đẩy giá lên cao, tạo nên cái gọi là 'giá đất thị trường' vượt sức chịu đựng của người dân, nền kinh tế và doanh nghiệp.
Link nguồn bài viết
https://baomoi.com/ts-tran-du-lich-di-tim-gia-dat-thi-truong-chang-khac-nao-tim-la-dieu-bong/c/43802242.epi
Truy cập link gôc

Vị trí Quảng Cáo VIP Right 01
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 02
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 03
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 04
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 05
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 06
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 07
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px