Thủ tướng thúc phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất của doanh nghiệp cổ phần hóa

28/05/2022 11:18
Thủ tướng yêu cầu trên cơ sở phương án đề xuất của các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ý kiến của UBND cấp tỉnh (nơi có nhà, đất), Bộ Tài chính kịp thời phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất của các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, thoái vốn.
Link nguồn bài viết
https://baomoi.com/thu-tuong-thuc-phe-duyet-phuong-an-sap-xep-xu-ly-nha-dat-cua-doanh-nghiep-co-phan-hoa/c/42728387.epi
Truy cập link gôc

Vị trí Quảng Cáo VIP Right 01
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 02
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 03
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 04
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 05
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 06
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 07
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px