Sẽ thành lập Quỹ Bảo tồn Di sản Huế

20/10/2021 11:58
Những chính sách, cơ chế đặc thù cho tỉnh Thừa Thiên Huế mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa xem xét thông qua, và dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tới sẽ là nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị di sản Huế.
Link nguồn bài viết
https://baomoi.com/se-thanh-lap-quy-bao-ton-di-san-hue/c/40613711.epi
Truy cập link gôc

Vị trí Quảng Cáo VIP Right 01
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 02
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 03
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 04
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 05
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 06
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 07
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px