Quảng Ngãi bán, chuyển nhượng 6 nhà đất công sản bỏ hoang, xuống cấp

24/09/2021 10:35
Những nhà, đất công sản được quyết định bán, chuyển nhượng lần này đều đã bị bỏ hoang, xuống cấp đã gây lãng phí lớn và bức xúc trong dư luận, nhân dân.
Link nguồn bài viết
https://baomoi.com/quang-ngai-ban-chuyen-nhuong-6-nha-dat-cong-san-bo-hoang-xuong-cap/c/40335378.epi
Truy cập link gôc

Vị trí Quảng Cáo VIP Right 01
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 02
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 03
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 04
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 05
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 06
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 07
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px