Quận Đống Đa, TP Hà Nội: Chính quyền niêm phong nhà có… sổ đỏ

02/07/2022 20:14
Nhà đất có sổ đỏ, không tranh chấp, nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án The Nosta nhưng vẫn bị quây tôn niêm phong. Chủ sở hữu không thể vào chính ngôi nhà hợp pháp của mình.
Link nguồn bài viết
https://baomoi.com/quan-dong-da-tp-ha-noi-chinh-quyen-niem-phong-nha-co-so-do/c/43057581.epi
Truy cập link gôc

Vị trí Quảng Cáo VIP Right 01
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 02
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 03
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 04
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 05
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 06
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 07
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px