Mua nhà ở cả chục năm vẫn chưa được sở hữu hợp pháp

24/01/2022 10:29
Dự án nhà ở biệt thự Thanh Toàn, tại xã An Đồng, huyện An Dương (Hải Phòng) được xem là một trong những dự án nhà ở cao cấp, hiện đại bậc nhất ở TP Hải Phòng thời điểm cách đây gần 20 năm trước. Thế nhưng người dân mua nhà đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) và tài sản gắn liền trên đất.
Link nguồn bài viết
https://baomoi.com/mua-nha-o-ca-chuc-nam-van-chua-duoc-so-huu-hop-phap/c/41591928.epi
Truy cập link gôc

Vị trí Quảng Cáo VIP Right 01
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 02
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 03
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 04
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 05
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 06
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 07
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px