Giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học đến Bình Định làm việc sẽ nhận 250 đến 400 triệu đồng

12/08/2022 21:03
Từ 19-8, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, nhà giáo, huấn luyện viên... nếu cam kết đến làm việc tại tỉnh Bình Định ít nhất 10 năm sẽ được hỗ trợ 1 lần số tiền từ 250 đến 400 triệu đồng và sẽ được hỗ trợ mua đất từ 200 - 400 triệu đồng.
Link nguồn bài viết
https://baomoi.com/giao-su-tien-si-nha-khoa-hoc-den-binh-dinh-lam-viec-se-nhan-250-den-400-trieu-dong/c/43435003.epi
Truy cập link gôc

Vị trí Quảng Cáo VIP Right 01
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 02
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 03
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 04
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 05
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 06
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 07
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px