Điều tra hàng loạt vụ hiến đất trá hình, lập dự án bất động sản 'chui'

20/10/2021 11:59
Núp dưới chiêu bài hiến đất để phục vụ lợi ích công cộng, nhiều đối tượng ở TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng đã phân lô, tách thửa, lập dự án bất động sản 'chui' mua bán kiếm lời, gây nên những cơn sốt đất chưa từng có ở vùng đất này.
Link nguồn bài viết
https://baomoi.com/dieu-tra-hang-loat-vu-hien-dat-tra-hinh-lap-du-an-bat-dong-san-chui/c/40613254.epi
Truy cập link gôc

Vị trí Quảng Cáo VIP Right 01
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 02
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 03
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 04
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 05
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 06
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 07
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px