Trang chủ 0975923307

Cho thuê 1445m2 kho, xưởng tại nhị châu, ngọc hồi , thanh trì, hà nội.

2 months ago
Cho thuê 1445m2 Kho, Xưởng tại Nhị Châu, Ngọc Hồi , Thanh Trì, Hà Nội.+Diện tích : 1445m2.+có hệ thông điên 3pha .nước sinh hoạt+Kết cấu :khung thép h...
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 01
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 02
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 03
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 04
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 05
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 06
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 07
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px