Trang chủ 0568494444

Bán building 9 tầng gần 300m2, đống đa, hợp đồng lên tới 15 tỷ/năm

2 tuần trước
Diện tích 280m2, sổ nở hậu, tòa buidling 9 tầng xây dựng chắc chắn đẹp nhất Phố Hai đơn vị cũ hỏi thuê 6 tỷ/năm hợp đồng cứng15 tỷ/năm nếu góp chung v...
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 01
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 02
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 03
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 04
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 05
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 06
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 07
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px