Còn nhiều mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy định pháp luật trong quản lý và sử dụng đất

22/09/2022 19:21
Ngày 22.9, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP.HCM đã tổ chức buổi hội thảo 'Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)' với 7 nhóm nội dung cần phản biện.
Link nguồn bài viết
https://baomoi.com/con-nhieu-mau-thuan-chong-cheo-giua-cac-quy-dinh-phap-luat-trong-quan-ly-va-su-dung-dat/c/43796444.epi
Truy cập link gôc

Vị trí Quảng Cáo VIP Right 01
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 02
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 03
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 04
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 05
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 06
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 07
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px