Bùng nhùng quản lý nhà, đất công sản tại Quảng Ngãi

23/09/2022 12:15
Do quản lý lỏng lẻo, nhiều cơ sở nhà, đất công sản ở Quảng Ngãi đã bị không ít hộ gia đình, cá nhân sử dụng để ở trong nhiều năm qua.
Link nguồn bài viết
https://baomoi.com/bung-nhung-quan-ly-nha-dat-cong-san-tai-quang-ngai/c/43802049.epi
Truy cập link gôc

Vị trí Quảng Cáo VIP Right 01
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 02
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 03
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 04
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 05
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 06
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 07
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px