Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc với Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

06/08/2022 01:36
Chiều ngày 5/8/2022, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có cuộc làm việc với Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề quản lý công sản, cổ phần hóa và một số vấn đề liên quan.
Link nguồn bài viết
https://baomoi.com/bo-truong-bo-tai-chinh-lam-viec-voi-chu-tich-tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam/c/43372140.epi
Truy cập link gôc

Vị trí Quảng Cáo VIP Right 01
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 02
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 03
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 04
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 05
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 06
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 07
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px