Bloomberg: Trung Quốc không muốn Evergrande vỡ nợ

24/09/2021 08:46
Chính phủ Trung Quốc vẫn chưa công bố ý định cứu Evergrande, chỉ ban hành hướng dẫn khuyến khích tập đoàn bất động sản này tránh vỡ nợ.
Link nguồn bài viết
https://baomoi.com/bloomberg-trung-quoc-khong-muon-evergrande-vo-no/c/40333326.epi
Truy cập link gôc

Vị trí Quảng Cáo VIP Right 01
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 02
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 03
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 04
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 05
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 06
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 07
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px