Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

13/10/2021 17:03
Xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo tiến độ thi công các dự án, cũng như thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, huyện Bình Xuyên đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm.
Link nguồn bài viết
https://baomoi.com/binh-xuyen-vinh-phuc-tap-trung-day-nhanh-giai-phong-mat-bang-cac-du-an-trong-diem/c/40542238.epi
Truy cập link gôc

Vị trí Quảng Cáo VIP Right 01
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 02
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 03
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 04
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 05
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 06
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 07
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px