Bắc Ninh: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp tại huyện Tiên Du

07/12/2021 01:38
oàn công tác của UBND tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Du.
Link nguồn bài viết
https://baomoi.com/bac-ninh-day-nhanh-tien-do-giai-phong-mat-bang-cac-du-an-thuoc-linh-vuc-nong-nghiep-tai-huyen-tien-du/c/41112685.epi
Truy cập link gôc

Vị trí Quảng Cáo VIP Right 01
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 02
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 03
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 04
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 05
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 06
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 07
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px